DP Areola 2

6ml


Murstens-rød, varmt pigment med gule undertoner, for behagelig karakter.

Nature (ingen farve)
6ml 12ml